امروز: 1 خرداد 1397
02166311826 02166311826
لوله شیرالات اتصالات

آرشیو "اتصالات"

اتصالات مسی

اتصالات مسی

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
نیپل

نیپل

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
گسکت

گسکت

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
فلنج رزوه ای

فلنج رزوه ای

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
اتصالات جوشی

اتصالات جوشی

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
نوارتفلون

نوارتفلون

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
اتصالات فشارقوی

اتصالات فشارقوی

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
فلنج کور

فلنج کور

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...
اتصالات سیاه

اتصالات سیاه

دسته: اتصالات          برچسب ها: , ,

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید...