شیرفلکه سوزنی چدنی

شیرفلکه سوزنی چدنی

شیرفلکه سوزنی چدنی

فروش انواع شیرفلکه سوزنی چدنی

در کلاسهای و سایزهای مختلف

شیرفلکه سوزنی چدنی 10 بار , 16 بار

شیرفلکه سوزنی چدنی ماو المان فاراب

شیرفلکه سوزنی چدنی وگ بی همتا میراب

سایزهای موجود شیرفلکه سوزنی از 1/2 تا 24 اینچ

برای دریافت قیمت بروز شیرفلکه سوزنی با ما در تماس باشید

02166311826

اطلاعات در مورد شیرفلکه سوزنی

یک شیرفلکه سوزنی یک ولو حرکت خطی است که برای بستن بازکردن و تنظیم جریان سیال استفاده می

شود نکته اصلی در ارتباط با عملکرد شیرفلکه سوزنی حرکت عمودی دیسک به یک طرف نشیمنگاه می باشد

این وضیعت سبب می شود که فضای حلقوی بین دیسک و رینگ نشیمنگاه تدریجا بسته شود که این حالت ولو

بسته شده است در هنگام مقایسه بین یک شیرفلکه کشویی و شیر فلکه سوزنی معمولا نشتی از نشیمنگاه

شیرفلکه سوزنی کمتر از دیگری است این بدین دلیل است که وضیعت تماسی دیسک بارینگ نشیمنگاه در

بیشتر و ضیعتها با زاویه قاعمه است و این باعث بوجود امدن نیروی بیشتری براب بسته و سفت شدن دیسک و

نشیمنگاه ان گردد